Denný rozvrh anatomického patologa | happilyeverafter-weddings.com

Denný rozvrh anatomického patologa

Anatomickí patológovia sa zameriavajú na diagnostiku stavov a chorôb založených na mikroskopickom, makroskopickom, imunologickom, molekulárnom, biochemickom a imunologickom vyšetrení telesných tkanív a orgánov.

výcvik

Aby sa špecializoval na anatomickú patológiu, aspirant špecialista kandidát musí najprv absolvovať svoj 5-6 ročný vysokoškolský titul, aby sa stal kvalifikovaným lekárom. Potom nasleduje 1-2-ročná tréningová fáza a po dokončení lekára bude mať možnosť požiadať o špecializované pracovné miesto.

Rezidentný program pre anatomickú patológiu trvá 5 rokov a odborník sa môže rozhodnúť, že sa bude ďalej špecializovať. Aby tak urobili, museli by dokončiť program odbornej prípravy, ktorý môže trvať 1-2 roky.

Špecializácie anatomickej patológie zahŕňajú nasledovné disciplíny:

 • Chirurgická patológia - táto disciplína je najčastejšou sub-špecialitou pre mnoho anatomických patológov. Zahŕňa vyšetrenie chirurgických vzoriek a biopsií odoslaných neoperatívnymi odborníkmi, ako sú dermatológovia, praktickí lekári a lekári.
 • Cytopatológia - táto disciplína zahŕňa vyšetrenie buniek pod mikroskopom, ktoré sa získavajú z jemných ihlových aspirátov alebo škvŕn. Títo špecialisti budú tiež vykonávať jemné ihlové ašpirácie cýst, hmôt alebo povrchových orgánov. Potom sú často schopní poskytnúť názor a diagnózu za prítomnosti konzultačného lekára a pacienta.
 • Perorálna a maxilofaciálna patológia - sub-odborníci sú zvyčajne zubní lekári, skôr ako lekári, ktorí sa rozhodli špecializovať sa ďalej.
 • Molekulárna patológia - tu sa používajú techniky ako reverzná transkriptáza polymerázová reťazová reakcia (PCR) a hybridizácia in situ na špecializované štúdie chorôb v bunkách a tkanivách.
 • Forenzná patológia - bude diskutovaná v samostatnom článku.

Postupy v anatomickej patológii

 • Hrubé vyšetrenie - to je vyšetrenie chorých tkanív voľným okom. Pri veľkých fragmentoch tkaniva je to dôležité, pretože toto ochorenie môže byť vizuálne identifikované.
 • Cytopatológia - to je vyšetrenie voľných buniek, ktoré sa rozširujú a farbia na sklíčkach pomocou cytologických techník.
 • Histopatológia - na farbenie tkaniva (histochemické) sa používajú histologické techniky, ktoré sa dajú pozorovať pod mikroskopom.
 • In-situ hybridizácia - táto technika pomáha identifikovať špecifické molekuly DNA a RNA na tkanivových a orgánových rezoch.
 • Imunohistochémia - tu sa používajú protilátky na detekciu lokalizácie, hojnosti a prítomnosti špecifických proteínov. Tento proces je veľmi dôležitý, pretože pomáha charakterizovať molekulárne vlastnosti určitých druhov rakoviny a rozlišovať medzi poruchami s rovnakou morfológiou.
 • Cytogenetika tkaniva - táto technika pomáha vizualizovať chromozómy s cieľom identifikovať genetické defekty u pacientov.
 • Elektrónová mikroskopia - tento mikroskop umožňuje väčšie zväčšenie, čo vedie k tomu, že je možné vizualizovať organely v bunkách.
 • Tok imunofenotypizácie - táto technika je veľmi užitočná na diagnostiku rôznych typov lymfómov a leukémie.

PREČÍTAJTE 8 Veci, ktoré vám neuvedú o lekárskej škole

Nastavenie praxe pre anatomických patológov

Anatomickí patológovia sa môžu zapájať do niekoľkých nastavení a môžu sa spájať s nasledujúcimi nastaveniami:

 • Akademická anatomická patológia - to zahŕňa spojenie s univerzitnou fakultou. Jednou z povinností je výcvik lekárov, ktorí nie sú ani postgraduálni.
 • Veľkí poskytovatelia spoločností - tu patológovia sú zamestnancami patologickej spoločnosti.
 • Skupinová prax - skupina vedúcich patológov bude riadiť partnerskú prax, ktorá zamestnáva juniorských patológov, aby poskytovali diagnostické služby nemocniciam.
 • Multišpecializačné skupiny - zložené z lekárov rôznych špecialít spolu s patológmi a rádiológmi ponúkajú komplexné diagnostické služby.