Luteránske svadobné obrady | happilyeverafter-weddings.com

Luteránske svadobné obrady

Páry, ktoré vyrastali v evanjelickom kresťanskom denníku Lutheran, sa často rozhodli mať svadobný obrad v Luteráne.

Luteránske denominačné svadobné služby

Aj keď je luteránstvo jednou denomináciou kresťanstva, niektoré pobočky evanjelickej cirkvi zdieľajú základné nezhody. Tri z týchto pobočiek zahŕňajú Evanjelickú luteránsku cirkev americkej (ELCA), Luteránsku cirkev - Missouri Synod (LCMS) a Wisconsin Evanjelický luteránsky synod (WELS).

Súvisiace články
  • Svadobné biblické verše
  • Objednávka služby pre svadobný obrad
  • Modlitebné večere na svadobnom recepcii

Vzhľadom na ich rozdiely sa služba a správa na svadbe pre každého môžu líšiť. Napriek rozdielom sa však všetky tri z nich zhodujú na jednej veci: svadba je predovšetkým služba bohoslužieb. Luteránske svadby sa zameriavajú na služby, ktoré chvália Boha a posväcujú manželský zväz. Väčšina luteránov verí, že si vyhradzuje socializáciu a oslavu pre svadobnú hostinu, pričom ceremónie je čas na uctievanie Boha a na uctievanie manželstva.

Súčasti svadobného svadobného obradu

Luteránske svadby zvyčajne začínajú predohrou. Lutheranské hymny sa hrajú na hudobných nástrojoch a tentoraz dávajú veriacim čas, aby uvažovali o svojej viere. Po prehrebe je svadobná procesí.

Kvôli rôznym názorom každej luteránskej denominácie sa skutočný poradie služby a hovorené slová líšia od cirkvi až po kostol. To tiež závisí od služby, ktorú každý pastier nasleduje, zvyčajne načrtnutých v knižnej knihe cirkvi, hymnu alebo doplnkových materiáloch. Zatiaľ čo sa líšia, väčšina luteránskych svadieb vykonáva podobné svadby.

Zavolanie alebo pozdrav

Po procesnej činnosti farár pozdraví svadobnú hostinu a hostí na bohoslužbách. Rodičovský súhlas je daný počas tejto doby, ak chce nevesta, ženích a pastorka zaradiť ho na obrad. Otváracia modlitba, vhodná aj na svadobný obrad, je tiež často zahrnutá.

Písmo čítanie

Pretože Luteránska svadba je službou uctievania, sú zahrnuté aj čítania z Písma. Zvyčajne kratšie ako typické nedeľné čítanie, sú to svadobné biblické verše, ktoré ponúkajú pohľad na Boží pohľad na lásku a manželstvo. Pastieri zvyčajne majú zoznam biblických veršov z Biblie, ktoré môžu zahŕňať:

  • Ján 2: 1-10, zobrazujúci svadbu v Káne
  • Piesne o Šalamúne 8: 7, hovorí o neochvejnej láske
  • Kolosanom 3: 12-17, o živote v láske a vďaky
  • Matúš 19: 4-6, ktorý hovorí o vernosti manželstva

Svadobné prednášky

Svadobná kázeň, podobne ako čítanie z Písma, je kratšia ako typická kázaná bohoslužba. Pastier ho zakladá na predošlých biblických veršoch. V závislosti od toho, ako dobre pastor pozná páru, môže prispôsobiť kázanie na okolnosti alebo skúsenosti konkrétneho páru.

sľuby

Čítania sľubov sú zvyčajne tie, ktoré sa nachádzajú v knihe uctievania v poradí manželstva. Pári, ktorí chcú napísať originálne svadobné sľuby, by mali o nej diskutovať s luteránskym farárom, aby zistili, či to umožnia. Pastier môže pravdepodobne pred obradom schváliť osobné sľuby.

Výmena a požehnanie prstencov

Luteránsky pastor požehná krúžky a ich dvojica si ich vymieňa a recituje slová nachádzajúce sa v manželskej službe.

Vyhlásenie manželstva

zdobený kostol

Pastier vyslovuje dvojice ženatých. V niektorých službách je vyhlásenie tesne pred požehnaním alebo požehnaním.

modlitby

Svadobné modlitby sú dôležitou súčasťou luteránskej svadby. Pastor zvyčajne vedie s modlitbou venovanou chvále Boha a Ježiša a ich usmernenie pre manželský život páru, ktoré končí modlitbou Pána. Celé zhromaždenie sa pripája k Pánovej modlitbe.

Požehnanie alebo požehnanie

Pastor požehná zhromaždenie a pár pred recession. Po požehnaní zavádza novomanželov. V niektorých cirkvách dvojica uzavrie manželstvo s bozkom; Nie všetky luteránske cirkvi však považujú za vhodné. Diskutujte o tejto možnosti s predsedajúcim pastorom.

Hudba v luteránskom obrade

Hudba je často neoddeliteľnou súčasťou luteránskeho svadobného obradu. Zvyčajne poradie služby určuje, kedy hrať výber. Spoločné časy pre hudobné výbery zahŕňajú pozdrav, po kázni a po výmene kruhov.

Cirkvi často majú zoznam odporúčaných kresťanských svadobných piesní pre páry. Zvyčajne odradzujú alebo dokonca zakazujú používanie nekresťanských piesní počas služby. Piesne, ako samotná služba, majú uctievať Boha a Ježiša.

Voliteľné zahrnutie luteránskeho obradu

Luteránske svadobné obrady môžu tiež obsahovať jednotnú časť sviečky, typicky po výmene kruhov. Niektoré služby môžu mať časť venovanú podpísaniu manželského preukazu. Ostatné obrady môžu zahŕňať špeciálnu modlitbu alebo báseň na počesť tých, ktorí zomreli pred svadbou. Diskutujte o týchto možnostiach, spolu s ostatným obradom, s vaším luteránskym pastorom.