Židovské svadobné tance | happilyeverafter-weddings.com

Židovské svadobné tance

Plánovanie židovského svadobného tanca môže zahŕňať množstvo tradičných židovských tancov rozptýlených medzi súčasnou a sekulárnou hudbou. Nevesta a ženích sa často rozhodnú, čo sa má zahrnúť podľa toho, ako tradičné budú svadobné slávnosti.

Súčasné trendy židovského tanca

Židovské svadby sú často zrelé s colnými prestupmi z generácie na generáciu a tance nie sú výnimkou. Súčasné páry sa môžu rozhodnúť venovať časť svojej svadobnej hudby na účasť na klasických tancoch. Môžu vychádzať z vlastných želaní, z túžob svojich rodičov alebo od podielu hostí, ktorí pochopia, ako sa zapojiť do týchto tancov.

Súvisiace články
  • Tradičný židovský tanec
  • Tanečné kroky pre Hava Nagila
  • Otec a dcéra Svadobné piesne

Ak veľké percento hostí nie je oboznámený so židovskými tanečnými zvykmi, je zdvorilé zahrnúť súčasnú alebo dokonca sekulárnu hudbu spolu s tradičnými tancami. Mnohé americké páry sa často rozhodujú začleniť tance ako tanec otec / dcéra. Samozrejme, konečné rozhodnutie o tom, ako uskutočniť svadobný tanec, je až na pár.

Páry sa môžu rozhodnúť prenajat židovskú kapelu namiesto použitia svadobného DJ na ich tanec. Kapela je často židovským pôvodom a je známa súčasnými náboženskými piesňami, modernou hudbou a tradičnou židovskou hudbou. Ak chcete ušetriť peniaze, páry by mohli požiadať aj priateľa alebo príbuzného, ​​aby pôsobili ako DJ a rozptýliť niektoré židovské CD s tradičnými tanečnými piesňami spolu s ďalšími požadovanými melódiami do hudobnej zostavy.

Tradičné židovské svadobné tanečné možnosti

Dva z najtradičnejších a najznámejších židovských svadobných tancov sú Hora a Mezinke Tanz (Krenzl). Tieto dve tance sa často robia počas židovskej svadobnej recepcie.

hora

Počas Hory sa nevesta a ženích zdvihnú nad ramená hostí. Keď sedia na stoličkách, môžu navzájom rušiť vreckovky alebo držať na koncoch jedného vreckového vrecka. Veľký okruh hostí je tvorený okolo nich, tancuje v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek. Pohyby nôh zahŕňajú kopy a kroky podobné viničom. Tiež sa môže vyskytnúť tkanie a sťahovanie hore a dole. Kruh priateľov a rodiny často strieda medzi veľkým voľným kruhom a prichádza blízko k páru a znova.

Možno vykonať niekoľko variantov Hory. Zvyčajne sa tancuje na skladbu Hava Nagila alebo kompiláciu energickej tradičnej hudby.

Mezinke Tanz (Krenzl)

Mezinke Tanz je tanec, ktorý vznikol z tradičného Krenzla. Krenzl, ktorý odkazuje na korunu, nastala, keď bola posledná dcéra ženatá. Matka nevesty bude sedieť v strede kruhu a korunovaná kvety, keď jej dcéry alebo hostia tancujú okolo nej. Poskytovanie Mezinke Tanz je vyhradené pre rodičov, ktorých posledný syn alebo dcéra boli zosobášení. Obaja rodičia sedia v strede veľkého kruhu, s korunami na hlave, ako okolo nich ľudia tancujú kruhovým spôsobom.

Slávni židovské tance

Mnoho iných židovských tancov sa často robí na oslavách udalostí, ako sú svadby a Bar Mitzvahs. Tieto tance môžu zahŕňať:

  • Sher (tanečnica alebo nožnice)
  • Freylekhs
  • Brožík Dance
  • Mitzvah Dance
  • Bulgar

Pokyny, ako urobiť niekoľko populárnych tancov, navštívte nástroje David's Instruments of Praise, kde nájdete pokyny pre video.

Helenova jidišská tanečná stránka tiež obsahuje podrobný zoznam tradičných židovských tancov, z ktorých mnohé sú vhodné pre svadby. Inštrukcie na stiahnutie vo formáte PDF môžete nájsť pre mnohé z archívnych tancov.

Ak chcete vidieť židovské svadobné tanečné klipy on-line, navštívte webovú stránku s videom, napríklad YouTube a vyhľadajte konkrétny tanec. Alebo jednoducho hľadať všeobecné židovské tance. Bez ohľadu na to je k dispozícii množstvo tanečných videí pre nezasvätených divákov. Sledovanie týchto informácií môže pomôcť hosťovi, ktorý nie je oboznámený so židovskými zvykmi, pripraviť sa na tradičné tanečné prijatie. Pár by však mal mať na pamäti, že nie všetci hostia môžu byť oboznámení s tanečnicami a nikto by nemal byť nútený zúčastniť sa, ak sa s ňou nebaví.

Oslávte a tancujte

Židovské páry sa často rozhodnú osláviť svadbu s tancom a recepciou. Voľba hudby môže odrážať ich dedičstvo alebo jednoducho ich osobnú hudobnú chuť. Hora je často najčastejšie vykonávaným tancom pri židovskej recepcii a tancovanie tradičných kultúrnych tancov môže viesť k šťastným spomienkam na mnoho výročí.